Galerie Jirkov Už v loňském roce jsme uvažovali spustit e-news. Ne vše je vhodné pro FB a ne vše se vejde smysluplně na naše stránky. Velice si vážíme možnosti prezentovat aktivity Mlýnského spolku, který vede Galerii Jirkov, prostřednictvím města Jirkov nebo přes jiná média, ale občas jsme se s programem nevešli. Nejsme ve městě či okrese sami (naštěstí) a jsme rádi. S občasníkem začínáme, a proto uvítáme všechny, kdo by se chtěli do naší pidiredakce přidat. Ať se nám všem daří a nejen v pracovně příznivém roce čínského psa.

Hana Zvalová, ředitelka GJ
ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie

ENZEDRA V úterý 6. 3. 2018 v GJ proběhla akce zcela výjimečná svou povahou i dosahem. Zahajovací konference ENZEDRA – Bílá místa rolnické historie .. byla faktickým seznámením odborné veřejnosti a médií s velkým českoněmeckým projektem finančně podpořeným Evropskou unií. Na české straně jsou partnery Výzkumný ústav rostlinné výroby a Podkrušnohorský zoopark Chomutov, konkrétně skanzen Stará Ves. Německým partnerem je Sachsen – Leinen. Za VÚRV představil vznik projektu a jeho cíle Ing. Roman Honzík.
ENZEDRA Přítomným byly předneseny cíle a milníky dlouhodobého projektu, jehož realizace bude obsahovat téměř deset let práce. S přiblížením faktického obsahu projektu navázala Dr. Hana Zvalová (skanzen Stará Ves). Prezentace obou spoluautorů projektu konkretizovaly budoucí aktivity – výzkum a hledání zaniklých dříve pěstovaných rostlin v regionu Krušnohoří, příprava pokusného pole ve skanzenu, výsev a výsadba dohledaných odrůd. Na tuto část bude přirozeně navazovat využití vypěstovaného, a to částečně gastronomicky a částečně pro další šíření těchto rostlin zájemcům. Veškerá činnost bude průběžně dostupná nejširší veřejnosti. Vedle reálně prováděných prací budou připravovány i ukázky historického způsobu „trojmužného“ orání, setí na široko či mlácení cepem. Součástí projektu bude putovní výstava, s níž se počítá přibližně za rok. Jménem Podkrušnohorského zooparku vystoupila projektová specialistka Pavlína Buršová a vyslovila všem připravovaným aktivitám naprostou podporu.
Na obrázku Dr. Hana Zvalová (vlevo) a Pavlína Buršová

ENZEDRA Subjekt německého partnera Sachsen – Leinen představil sympatický Torsten Brückner. Překvapením pro všechny byl velký komplex činností S. L. Ten propojuje aktivity na jedné straně téměř etnografické povahy, na druhé straně len využívá v moderní výrobě v automobilovém průmyslu. Zapojení do projektu ENZEDRA vnímají jako rozšíření a prohloubení aktivit.

ENZEDRA Mezi dalšími diskutujícími byli PaeDr. Jiří Roth, předseda komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří. Ten byl velmi spokojen s celkovou povahou projektu výrazně podporujícího regionální biodiverzitu.

ENZEDRA ENZEDRA


Fenomén PEXESO V centru pozornosti této výstavy, která potrvá do 7. 3. 2018, je autorské pexeso Hany Zvalové. Podstata odlišnosti je ve spojení pexesa a omalovánek. Jedna kartička je obrázkem v obvyklé podobě, druhá je pouze kresbou určenou k vymalování či dopsaní, jak je tomu u kartičky s kurentem. Tímto typem písma se u nás psalo do června 1936. Pexeso výtvarně zpracovala Nela Múčková a kresby, které se staly předlohou pexesa, jsou v galerii vystaveny. Zpestřením výstavy jsou hrací stoly s pexesem. Nuda? Ani náhodou. Vedle hry ve známé podobě je tady k vyzkoušení i pexeso akustické a hmatové. A je o to zájem!
Pexeso Pexeso


Jirkovský masopust už popáté

Začátek s koblihami a jitrnicemi jako obvykle na nádvoří Galerie Jirkov, ale jinak bylo hodně nového. Města Chomutov a Jirkov finančně podpořila zhotovení pravých masopustních maškar, takže vedle Cikánky tu ztrátou na hrdle vyhrožoval Kat, brokátovým pláštěm a kalhotami svítili Turci, nepřehlédnutelný byl Střapatý s vysokou čepicí.
Masopust
Nechyběly zastávky u sousedů. Jak jinak, s tancem, štamprličkou a něčím dobrým k zakousnutí pro všechny „fašankáře".
Masopust
Masopustní průvod měl cíl jako obvykle v restauraci Bremen. O vynikající jídlo a svařák se postarali domácí, o zábavu Mlýnský spolek a harmonikářská muzika.
Masopust Masopust
Klobouková a Právo útrpné
Masopust „Máme radost, když se podaří něco takového. Masopusty byly a jsou na to, aby se všichni dohromady vyřádili, zatancovali si a aby bylo všem hezky. Nebyly to žádné „projekty“, jak se to nazývá dnes. Lidi přijeli nejen z Chomutova, ale třeba z Krupky, z Vejprty, z Mostu. A podle e-mailů, které došly, tak jim opravdu hezky bylo.“ Takže zas napřesrok!

Výstavní síň Jana Plívy – novinky

Masopust Během podzimu 2017 získala GJ do dlouhodobé zápůjčky celkem jedenáct nových obrazů Jana Plívy. Všechny obrazy jsou k vidění ve Výstavní síni Jana Plívy. Některé z obrazů pocházejí z raného období umělcova života, jiné jsou naopak z posledních let jeho tvorby. Prohlídka Výstavní síně JP je součástí prohlídky GJ a není třeba platit další vstupné. Zájemci mohou dostat malou brožurku s informacemi o tvorbě a životě Jana Plívy.


Pozvánka pro mladé a začínající výtvarníky

Galerie na schodech V r. 2016 došlo k velké změně vstupních prostor do galerie. Byl rekonstruován rozvod elektřiny a doplněno osvětlení. Stěny byly osazeny úchyty na obrazy. Vstup se stal Galerií na schodech – prostorem pro mladé a začínající výtvarníky. Jedním z vystavující byl Vítek Křelina (na fotografii). Galerie na schodech je možností pro všechny na začátku umělecké dráhy