Živý přenos


Autorka systému: Dr. Hana Zvalová
Příprava technického řešení: Linda Uhlíková
Technické řešení, specifikace a testování provozu v laboratorních podmínkách VŠCHT:
doc. Dušan Kopecký, Ústav matematiky, fyziky a měření VŠCHT
Servis a realizace: Ing. Vladimír Zvala
Vytvoření systému bylo konzultováno s odbornými pracovníky Národního muzea a lektory Svazu handicapovaných.
Systém byl pořízen s finanční podporou města Jirkov.

systém ŽIVÝ PŘENOS

Koncepce systému:
- přenos optického vjemu webkamerou konkrétních parametrů buďto do chytrého mobilu nebo na tablet. Tímto systémem lze přiblížit výstavy a konané akce včetně výkladu a poskytnutí informací i osobám, které zejména kvůli zdravotnímu handicapu nejsou způsobilé výstupu do vyšších podlaží.
Popis funkčnosti:
- průvodce výstavy snímačem webkamery přenese optický vjem (např. obrazy, plastiky, užité umění atp.) s příslušným výkladem v prostředí pokrytém signálem Wi-Fi buďto do chytrého telefonu návštěvníka nebo na tablet způsobem a tempem dle potřeb návštěvníka.
Výhody systému:
- mobilita
- využitelnost pro kterékoliv prostředí se signálem Wi-Fi
- nízké pořizovací náklad
- skladebnost s možností využití a technické obnovy jednotlivých součástí systému