SEDMÉ NEBE PAVLA WOLFA


Pavel Wolf se narodil 2. 3. 1946 ve Světlé nad Sázavou. V rámci osidlování pohraničí se s rodiči odstěhoval do Podbořan a později do Kadaně. Zde se pod vedením učitele Josefa Kokeše dostal k obdivu krajin a zátiší. Na Střední průmyslové škole keramické v Karlových Varech se zdokonaloval u Zdeňka Květenského v kresbě portrétů, figur, zátiší, linorytu a dekorativních technikách. Začal malovat pastelem, a to hlavně krajiny. Akvarelovou technikou dělal studie motýlů, rostlin a zátiší. Po maturitě byl přijat na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde maloval hlavně portréty studentů. Věnoval se kresbě, grafice, písmu a sochařství. U Miloslava Stibora se učil fotografovat. Jako výtvarník, fotograf, tiskař na ofsetových strojích a malíř poutačů působil v propagaci elektráren Tušimice. Během 70. až 80. let se zdokonaloval v malbě u Karla Sloupa na VŠUP v Praze. Také vedl výtvarný kroužek v Kadani.
Pokud se zaměříme na jeho tvorbu obecně, zjistíme, že vycházel z realismu s fotografickou popisností. Krajinné záběry malované v plenéru kolem Kadaně a Lenory postupně nabraly impresivní barevnost. Úspěšně využíval stylizaci a harmonii teplých barev tvarově definovaných silnými liniemi.