Sakrální témata ve výtvarném umění
2. 4. - 15. 5. 2020

Sakrální témata a symboly jsou ve výtvarném umění stejně častými, ne-li častějšími, než témata živé i neživé přírody. Zatímco příroda bylo zobrazením toho hmotného, co lidi obklopovalo, ona duchovní témata symbolizovala víru v ochranu silami stojícími právě nad přírodou. A potřebu této ochrany.
Nejčastějším vyobrazením je kříž. Zvláštní je, že vyobrazení kříže se objevovalo již před vznikem křesťanství, byť v představách většiny dnešních lidí je kříž spojen výlučně právě s tímto náboženstvím. Zobrazení křížů a jejich modifikace byly známé již v období paleolitu, byla nalezena na památkách z období prvobytné společnosti, nachází se na předmětech z mnoha kultur po celém světě.
Kříž je tedy možné vnímat jako mimořádný symbol přetrvávající tisíciletí bez ohledu na to, zda se člověk cítí či necítí být takzvaně věřícím. Stačí si jen všimnout, kolik z nás nosí na krku malý křížek … pro jistotu.


Krucifix z konce 19. st., neznámý autor