Výstavní síň Jana Plívy - stálá expozice


Akademický malíř Jan Plíva
Narozen 7. srpna 1910 v Soběslavi
Zemřel 27. srpna 1985
Studoval na UMPRUM v Brně u prof. Dillingera a Sussera.
Byl uznávaným malířem jihočeské a severočeské krajiny. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách galerií ČR, i v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Krajina v jeho dílech bývá modelována pomocí charakteristických zemitých barevných tónů. Nejčastěji používanou technikou jeho malby je kvaš.
Autor sám trochu ztížil snahu o poznání díla, protože své práce nikdy nedatoval, až na několik výjimek z pozdního období. Jako znamení ve svých obrazech zanechal pouze pozvolna se proměňující techniku malby.

Jan Plíva