Fenomén PEXESO


V druhé polovině šedesátých let uváděla Československá televize soutěžní hru Pekelně se soustřeď. Byla to vědomostní soutěž s dvojicemi karet a hrála se na podobném principu. Kolem r. 1965 nakladatelství Pressfoto vytvořilo obdobnou hru a v dalších letech ji vydávalo v mnoha tematických mutacích. Jejím autorem byl výtvarník Zdenek Princ. Název hry je akronymem z názvu televizní hry – PEKELNĚ SE SOUSTŘEĎ.
Pexesa se stala oblíbeným marketingovým předmětem firem a sběratelským artiklem. Nejčastěji se hrají s 64 kartičkami. Jejich počet a vyobrazení jsou vždy přizpůsobeny věkové skupině, jíž je hra určena. V poslední době se vedle tradičního pexesa objevilo pexeso akustické. Naše výstava byla rozšířena o hmatové pexeso. Princip hry je stejný, správná dvojice se hledá se zapojením jiného smyslu - sluchu nebo hmatu.

PEXESO